Terms & Conditions

Terms & Conditions

“To all our quotations/offers for sales and/or delivery of equipment/services, as well as to all agreements/contracts between DESU and its customers/buyers/purchasers, only the Terms and Conditions used by DESU apply, which are deposited at the Clerk's office of the Court of Rotterdam on July 22. 2015 with reference 46/2015 and which can be printed through the link above.”

These terms and conditions canalso be viewed at the DESU offices, or will be mailed to you free of charge upon first request.

Provided document(s) are PDF files which are opened with Acrobat Reader. If you don't have this program, a free download is available HERE.

Download our terms & conditions

 

Algemene Voorwaarden

“Op al onze aanbiedingen/offertes tot verkoop en/of levering van zaken/goederen, alsmede op alle overeenkomsten tussen DESU en haar kopers//opdrachtgevers/afnemers zijn uitsluitend de door DESU gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke op 22 juli 2015 zijn gedeponeerd bij Rechtbank Rotterdam onder nummer 46/2015 en welke via deze website kunnen worden uitgeprint.”

Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien ten kantore van DESU en worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Het aangeboden bestand is een PDF welke geopend kan worden met Acrobat Reader.  Indien u niet over dit programma beschikt, kunt u het HIER gratis downloaden.

Download algemene voorwaarden